+36 70 333 8844
Nyitva: Hétfő - Péntek 10-17h
Info és időpontegyeztetés +36 70 333 8844 |
Nyitvatartás: Hétfő - Péntek 10-17h

Referencia Referencia

Jogi közlemény

Szerzői jogvédelem

A Chiptuning.hu weblapon található tartalom a Chiptuning.hu szellemi tulajdona.
A Chiptuning.hu fenntart minden, a weblap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Beleértve a weblaphoz tartozó aloldalak tartalmának közzétételére és másolására vonatkozólag is.

A Chiptuning.hu oldala teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll. Azokból bármely részt kivágni, a kiemelt részt pedig nyilvánosságra hozni ismételten, más néven tilos. Tilos továbbá a Chiptuning.hu előzetes írásbeli engedélye nélkül a weblap tartalmát tükrözni. Tilos technikai művelet segítségével a nyilvánossághoz újraközvetíteni még változtatott formában is.

A weblap tartalmának egy-egy része kizárólag saját felhasználás céljából kimenthető vagy kinyomtatható. Ebben az esetben sem jogosult a weblap így többszörözött részének további felhasználására. Nem jogosult terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A weblapon közzétett mozgóképek szintén szerzői jogvédelem alatt állnak. A személyes (nem kereskedelmi felhasználás) eseteinek kivételével szerzői jogi értelmében tilos azokat akár eredetiben, akár változtatott formában bármilyen médiumban közölni, sugározni, továbbadni. Tilos részben vagy egészben számítógépen tárolni a szerző tudta és beleegyezése nélkül.

Jogi következmények

További jogi következményeket von maga után a Rádióban való ismertetés vagy a Televíziós telefonos bejelentkezés során a weblap mozgóképeiből nyert információkról, verbális formában történő közvetítés műsorba tétele, leadása. Ilyen esetekben csak a weblapra való hivatkozással lehet eljárni. Feltétel, hogy az átvevő kommentárja nem módosítja, manipulálja az eredeti információt, illetve a weblapra (chiptuning.hu) utaló egyértelmű hivatkozás minden közlésnél megjelenik.

A Chiptuning.hu előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (képfolyam, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása, értékesítése vagy rögzítése.

A chiptuning.hu domain név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása kizárólag a Chiptuning.hu előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges, a rá való hivatkozás kivételével.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményekkel jár. A Chiptuning.hu követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését, 5 évre visszamenőleg.

A chiptuning.hu weblapra történő belépéssel Ön elfogadja az itt ismertetett feltételeket.

+36 70 333 8844